Tähelepanu?! Jah, neuroturunduses me mõõdame seda. Aga tõsiasi on see, et paljud neuroturunduse valdkonna teadlased ei tee seda piisavalt hästi. Uurimismetoodikas on mõned tähelepanuta jäetud aspektid, millega ka neuroturunduse valdkond hädas on. Need aspektid vajavad aga samuti tähelepanu. Kristian tegi sel teemal 2021. aastal ENLIGHTi SSEL konverentsi paneelis ettekande.

Ta arutas just definitsioonide lihtsat, kuid üliolulist probleemi. Viis, kuidas teadlane fikseeringu defineerib (või ei defineeri), võib muuta meie uurimistulemusi. Lisaks sellele mõjutavad ka meie meetodid tulemusi. Selle esiletõstmiseks käis Kristian üle meetodeid võrdleva artikli. Käsitlusele tuli ka virtuaalreaalsuse pilgujälgimine.

  1. Fikseerimise definitsioon võib olla määrava tähtsusega hüpoteesi kinnitamisel või ümberlükkamisel. Sellel on suur mõju tulemustele. See jääb kergesti kahe silma vahele ning seda tuuakse harva selgelt esile.
  2. Ekraanipõhine pilgujälgimine mõjutab inimesi vaatama objekte ekraani keskelt
  3. Teadmatus katsealuse kogemuse või kogenematuse kohta virtuaalreaalsuse pilgujälgimises mõjutab uuringu tulemusi.

Paneeli teema oli replikatsioonikriis, kus lisaks Kristianile võtsid sõna ka Kairi Kreegipuu ja Uku Vainik.