Eelmise aasta lõpus sai valmis ligi aasta aega kestnud Siseturvalisuse valdkonna neuroturunduse uuring. Uuringu eesmärk oli töötada välja Siseministeeriumi valitsemisala asutustele soovitused edaspidiste teavituskampaaniate lähteülesannete ettevalmistamiseks ja tellimiseks. Uuringu käigus viidi läbi kokku 33 Siseministeeriumi, Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Häirekeskuse ja Sisekaitseakadeemia kampaania juhtumianalüüsi. Nendes uuriti tele-, prindi-, veebi-, väli- ja raadioreklaame, storyboarde ning erilahendusi.

Kuigi uuring on seotud väga spetsiifilise valdkonnaga, saab tulemusi kasutada laiemalt. Mitmed uued teadmised on rakendatavad samamoodi ka toiduainete või mis tahes teise valdkonna reklaamides.

Kui uuringute tulemused iseenesest on suure väärtusega, siis eraldi oluline tulemus on telereklaami storyboardide testimine. Olime varem kindlad, et reklaami kavandeid on mõtekas ja sisuliselt väärtuslik testida. Siiski varasemad uuringud olid pigem väikese valimiga. Nüüd saime kahe erineva kampaania storyboardide testimisel kinnitust, et reklaami kavandite testimine on vajalik ja annab väärtuslikku sisendit parima lahenduse valimisel või optimeerimisel.

Labori jaoks oli see projekt märgilise tähendusega. Esiteks suutis labor mobiliseerida uusi võimekusi ja lahendusi, et tulla toime covid19 olukorraga. Katsete läbiviimine muutus ajamahukamaks, valimi koostamine keerulisemaks jne. Näiteks pilgujälgijate jms labori tehnika kasutamine Covidi riskiga tingimustes oli nii uudne, et ei tehnika tootjal (Tobii) ega ka rahvusvahelisel neuroturunduse assostatsioonil (NMSBA) ei olnud veel välja töötatud soovitusi ega juhiseid selliseks olukorraks. Saime teatud määral panustada sinna ja samas töötasime enda labori jaoks välja eraldi juhised. See sisemiste juhiste välja töötamine on kindlasti teiseks väga oluliseks tulemuseks labori jaoks. Nii oleme palju paremini ette valmistunud võimalikeks ootamatuteks olukordadeks ja uuringute läbiviimine on varasemast veel paremini läbi mõeldud.

Uuringu tulemustega saab tutvuda siseministeeriumi kodulehel: https://siseministeerium.ee/uudised/tutvu-siseturvalisuse-teavituskampaania-neurouuringuga

Tegime Eesti Siseturvalisuse kampaaniad paremaks.