Lõputööd

2019
Kadi Kroon-Laur “Sotsiaalreklaami poolt tekitatava afekti seosed mäletamisega” (juhendaja K. Pentus)
Henri Kriisa “Pakendi kujundamise põhimõtted visuaalse tähelepanu saamiseks kaupluse keskkonnas Clara tordipakendite näitel” (juhendaja A. Kuusik)
Lisette Kätt “How scarcity principle affects consumers’ attention in an online shop: an eye-tracking method” (juhendaja A. Kuusik)
Liisi Suurkivi “Relationship Between Ad Elements, Recall and Likeability in Short Youtube Ads” (“Youtube’i reklaamiklippides esinevate reklaamielementide, mäletamise ja meeldivuse seosed”) (juhendaja K. Ploom)
Kaisa Kukk “Visuaalse turunduse roll ostuotsuse mõjutajana Instagrami postituste näitel” (juhendaja A. Kuusik)
Anne-Mai Niit “Tootepakendil olevate toidumärgiste disaini mõju ostukavatsusele” (juhendaja K. Pentus)
Stella Soosaar “Pakendi disaini ja selle tekitatud emotsioonide mõju toote tajutud maitsele” (juhendaja K. Pentus)
Marili Belitšev “Emotsioonide seos tarbija valikutega” (juhendaja K. Ploom)
2018
Madli Kõiv, Age Tempel “Ekraanil põhineva ja mobiilse pilgujälgimise meetodi erisused pakendidisaini ja ostukeskkonna uurimisel” (juhendajad A. Kuusik, K. Pentus)
Karin Murde “Hüpikreklaami tulemuslikkus reklaami poolt esile kutsutud positiivse emotsiooni ja tähelepanu seosena mäluga” (juhendaja K. Pentus)
Laur Allik “Välireklaamide optimeerimine pilgujälgimisprillide abil” (juhendaja K. Pentus)
Sandra Ruus

“Hinnasildi elementide mõju toote märkamisele ja tajutavale väärtusele”

(juhendaja K. Pentus)
2017
Kerli Ploom “Kultuuridevahelised erinevused tootepakendi tajumisel” (juhendajad U. Varblane, K. Pentus)
Kertu Kaur “E-poe kasutajamugavuse parendamise võimalused beebile.ee näitel” (juhendaja T. Mehine)
Siim Suure “Pakendi disaini seos tarbijate tähelepanu ja eelistustega veebipoes” (juhendaja K. Pentus)
2016
Lauri Sokk “Integreeritud meetoditega veebisaidi kasutajasõbralikkuse hindamise tööriista loomine” (juhendajad T. Mehine, K. Pentus)
Marit Kütt “Töökuulutuse disainimine psühhofüsioloogiliste mõõtmisvahendite kasutamise abil Playtech Estonia OÜ näitel” (juhendaja A. Kuusik)
Edgar Leht “Sotsiaalturunduslike telereklaamide mõju hindamine võrdluses
kommertsturunduslike reklaamidega psühhofüsioloogiliste testide abil”
(juhendajad A. Kuusik, K. Pentus)
Martin Maasik “Modelli pilgu suuna mõju bänneripimedusele” (juhendaja A. Kuusik)
Marika Tamm “Telereklaami kujunduse optimeerimine AS Starman reklaamide näitel” (juhendaja A. Kuusik)

Teadusartiklid

Pentus, K., Ploom, K., Mehine, T., Koiv, M., Tempel, A., & Kuusik, A. (2020). Mobile and stationary eye tracking comparison–package design and in-store results. Journal of Consumer Marketing. (ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/JCM-04-2019-3190
Ploom, Kerli; Pentus, Kristian; Kuusik, Andres; Varblane, Urmas (2019). The Effect of Culture on the Perception of Product Packaging: A Multimethod Cross-Cultural Study. Journal of International Consumer Marketing, 1−15. DOI: 10.1080/08961530.2019.1660752 [ilmumas].
Pentus, Kristian; Ploom, Kerli; Kuusik, Andres; Mehine, Tanel (2018). How to optimize sales flyers – novel experiment design. Baltic Journal of Management, 13 (2), 191−208. https://doi.org/10.1108/BJM-05-2017-0132
Pentus, Kristian; Mehine, Tanel; Kuusik, Andres (2014). Considering emotions in product package design through combining conjoint analysis with psycho physiological measurements. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 148, 280-290.
University of Tartu, Neuromarketing Lab (2019). Eye-tracking Museum Audio Guide. In Neuromarketing Science & Business Association, Neuromarketing Yearbook 2019, 70-71.