PAI – Pakendi atraktiivsuse indeks

Hindame sinu pakendi võimekust poeletil särada ja võrdleme seda Sinu toote peamiste konkurentidega.

 • Kui hea müügimees on Sinu toote pakend?

 • Kas Su toode paistab riiulil teiste seast silma või kaob massi sisse ära?

PAI on teaduspõhiselt väljatöötatud metoodika, mist hindab toote pakendikujunduse võimekust võrreldes konkurentidega kaheksas kategoorias 10 palli skaalal.

3 päeva jooksul saad selge teadmise, kuidas Sinu toode võrreldes 3 peamise konkurendiga silma paistab ja kuidas seda parandada.

PAI kategooriad

Inimese aju eelistab lihtsaid stiimuleid, sest need ei nõua info töötlemiseks nii palju energiat. Lihtsuse hindamisel võtame arvesse erinevate elementide sh värvide, fontide ja keelte arvu pakendil, samuti fondi loetavust, pildi arusaaadavust ning pakendi kujunduse sümmeetrilissust

Inimese aju ignoreerib suuremat osa informatsioonist. Seetõttu on tähelepanu vägagi mõjutatud motivatsioonist midagi tähele panna. Pakendi eesmärgipärasuse hindamisel vaatame eesmärgipärase teksti või pildi olemasolu, aga ka muu inimese jaoks olulise teguri, näiteks näo, silmade, suure teksti vmt olemasolu pakendil.

Musta kassi öösel ei näe. Ni nagu ka valget kassi valgel lumel. Kontrastsus vähendab kognitiivse töö hulka märkamisel. Kontrastsuse hindamisel lähtume pakendite värvierinevustest, mida arvutame Eukleidese distantsi kaudu värviringil.

Märkamine ekraanil on kontrollnäitaja. Mida paremini märgatakse pakendit ekraanitestis, seda suurem on tõenäosus, et seda märgatakse ka poeriiulil. Mõõdame seda pilgujälgijaga roteerides uuritavat pakendit ja selle konkurente ekraanil erinevatel positsioonidel.

Kuigi meie otsused ei ole alati ratsionaalsed, peab tootest saadav kasu siiski selgelt välja paistma. otiveerivuse hindamisel arvestame ratsionaalsete argumentide olemasoluga ning ka pakendi enda funktsionaalsusega.

Meid ümbritseb palju objekte ja elemente, millele me tähelepanu ei pööra, sest need ei lähe meile korda. Kui aga miski meid huvitab, siis võime sellele pikalt keskenduda. Kaasahaaravuse testis mõõdame, kui palju visuaalset tähelepanu kokku uuritav paken võrredes konkurentidega katseisikute poolt pälvib.

Meeldivus on inimese teadvustatud subjektiivne hinnang. Laseme seda katseisikutel hinnata kõigi erinevate pakendite suhtes.

Emotsioonidel on otsuste tegemisel väga suur roll. Kui toode tekitab ostjas positiivse emotsiooni, suurendab see ostmise tõenäosust.  Mõõdame pakendite poolt tekitatud positiivset emotsiooni katseiskute näoväljendustest.

Telli oma tootele PAI raport:

 • Upload the package design you want to test

 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, pdf, jpeg, Max. file size: 2 MB.
  • Upload up to 4 competitor designs you want to test

  • Drop files here or
   Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, pdf, jpeg, Max. file size: 2 MB.